Banner_03

Tuyển dụng

Với quan điểm "Công ty là tập hợp những con người. Mỗi nhân sự đều góp phần tạo nên giá trị công ty". Bất động sản Phú Xuân luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

Bất động sản Phú Xuân đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách đào tạo, chế độ phúc lợi, với mong muốn sự phát triển của công ty phải đi cùng với sự phát triển của mỗi cá nhân.

Tuyển nhân viên Marketing

22/02/2023

Số lượng: 1
Địa điểm: TP. Huế
Ngày hết hạn: 20/04/2023

Xem thêm